Kommende aktiviteter

Torsdag d. 04. Jun kl. 16:00

Børneklub

Torsdags klub, Den barmhjertige samaritaner

Torsdag d. 11. Jun kl. 16:00

Børneklub

Torsdags klub, Det store festmåltid

Fredag d. 12. Jun kl. 19:30

Kredsen

Møde v. Niels Jørgen Højlund

Torsdag d. 18. Jun kl. 14:30

Ældremøde

Ældremøde v. Egon Christensen

Torsdag d. 18. Jun kl. 16:00

Børneklub

Torsdags klub, afslutning i Mjolden

Torsdag d. 02. Jul kl. 14:30

Ældremøde

Ældremøde, sommer hygge hos Anita Hansen