Kredsen

Fredag d. 29. Okt kl. 19:30

Kredsen
Møde V. Paul Anton Martinussen

Fredag d. 05. Nov kl. 19:30

Kredsen
Bortsalg

Fredag d. 19. Nov kl. 19:30

Kredsen
Møde v. Martin Olsen

Fredag d. 26. Nov kl. 19:30

Kredsen
Årsfest v. Niels Kousgaard

Fredag d. 10. Dec kl. 19:30

Kredsen
Advents fest v. Jacob Rahbek

Søndag d. 12. Dec kl. 10:00

Kredsen
Torsdags klubbens julefest

Tirsdag d. 28. Dec kl. 19:30

Kredsen
Julefest v. Kjeld Roager